Aromalite

Aromalite “Koncept zdravih soba” zasnovan je na ideji da klinička aromaterapija može nadograditi medicinsku i farmaceutsku zdravstvenu uslugu u skrbi pacijenata, od mnogobrojnih infekcijskih, pa sve do imunokompromitirajućih oboljenja (demencija, depresija, kronični bolovi, kronične upale, itd.).

“Zdrave sobe” su posebno dizajnirane sobe u kojima je moguća individualna primjena prevencijskih i kurativnih tretmana iz područja kliničke aromaterapije, a predviđa kontroliranu ekspoziciju aktivnim tvarima biljnih kompleksa korištenjem nanofog tehnologije u aromaterapiji, putem perkutane i inhalacijske primjene. Koncept je baziran je na patentiranom sustavu za kontroliranu primjenu biljnih kompleksa u kliničkoj aromaterapiji primjenom nanotehnologije (Nanotechnology Clinical Aromatheraphy System Device CAT-14, PATENT HR PK20150057).

Scroll to Top
Skip to content